Politika kolačića

Ovaj veb sajt koristi kolačiće kako bi pružio bolje iskustvo, dodatke za društvene mreže i za analizu saobraćaja. Saglasni ste sa korišćenjem kolačića ukoliko nastavite da koristite ovaj veb sajt. Pročitaj više o politici kolačića ovde
Potvrdi

ZVANIČNA PRAVILA HUAWEI NAGRADNE PROMOCIJE - “Osvoji Huawei nagrade“

Huawei ForumHuawei Forum
unete izmene septembar 2018. Novosti

New Moment New Ideas Company d.o.o. kompanija sa sedištem u ul. Hilandarska 14, Beograd, Srbija, registrovana u Privrednom registru pod br. 45211/2005, organizuje nagradnu promociju u skladu sa aktuelnim zvaničnim pravilima, napisanim u skladu sa postojećim zakonima, obavezujućim za sve takmičare. Organizator je odgovoran za validaciju svih pobednika i dodelu nagrada.

Promocija se organizuje u ime klijenta, kompanije Huawei Technologies d.o.o. sa sedištem u ul. Omladinskih Brigada 90D, Airport City, Beograd, Srbija, sa kojim agencija ima važeći ugovor o saradnji. Organizator zadržava pravo da proširi i/ili izmeni Zvanična pravila, ali je i u obavezi da sve izmene javno obelodani na stranici https://www.facebook.com/HuaweimobileRS/

1. TERITORIJA I TRAJANJE NAGRADNE PROMOCIJE

Huawei nagradna promocija “Osvoji Huawei nagrade” se organizuje u Beogradu na tri lokacije u sledećim terminima:
· Airport city, 24 – 28.09.2018 od 10h-18h
· Ulica Kneza Mihaila, 29 – 30.09.2018 od 11h-21h
· Shopping centar Ušće, 01 – 07.10.2018 od 11h-21h
Radi lakšeg znalaženja kroz kasnija pravila, promocije smo podelili na dva ciklusa.
Prvi od 24. do 30.09.2018 i drugi od 01. do 07.10.2018

2. PRAVO NA UČEŠĆE

Pravo na učešće u nagradnoj promociji imaju samo fizička lica, državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno mesto prebivališta u Srbiji i koja su starija od 18 godina u trenutka starta promocije. Zaposleni u kompanijama, New Moment New Ideas Company d.o.o. i Huawei Technologies d.o.o. kao i druge kompanije uključene u organizaciju promocije, kao i članovi njihovih užih porodica (deca/roditelji, braća/sestre, supružnik) NEMAJU PRAVO učešća u nagradnoj promociji. U slučaju kršenja ovih pravila, organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu takmičaru koji je proglašen za dobitnika. Učešće u ovoj nagradnoj promociji podrazumeva poznavanje i nedvosmisleno prihvatanje odredbi ovih zvaničnih pravila.

3. USLOVI ZA UČEŠĆE U NAGRADNOJ PROMOCIJI

Da bi učestvovao u nagradnoj promociji, takmičar je u obavezi da:

 1. Pronađe Huawei promociju na jednoj od tri gore pomenue lokacije u odgovarajuće vreme

 2. Priđe članovima promo tima koji će sa tabletima stajati u promo zoni i izrazi želju da odigra ranije kreiranu igricu dostupnu na tabletu

 3. Pristupi tablet uređaju i isprati instukcije promo tima

 4. Pravilno popuni upitnik, tj. ostavi ime, prezime, datum rođenja (koji treba da se poklapaju sa podacima iz lične karte) kontakt telefon i email adresu.

 5. Prihvati pravila učešća u nagradnoj promociji, između ostalog i to da može učestvovati samo jednom (takmičar se može registrovati samo jednom)

 6. Odigra igricu, tj. pokuša da složi zadati mozaik za što kraće vreme u što manje pokušaja u ograničenom vremenskom roku od 3 minuta

4. MEHANIZAM ODABIRA POBEDNIKA

 1. Nakon što takmičar odigra igricu, njegov rezultat će biti zabeležen u našoj bazi, i biće prikazan u tabeli, tj. rang listi na tabletu

 2. 30.10. po okončanju prvog promotivnog ciklusa, a u 21:30h, proverićemo sve rezultate i utvrditi sve dobitnike prvog ciklusa.

 3. Isto to će biti učinjeno i 07.

 4. u 21:30h po okončanju drugog ciklusa.

 5. Trinaest najbolje rangiranih takmičara posle prvog i drugog ciklusa bivaju proglašeni dobitnicima, a njihva imena i prezimena će biti objavljena na Huawei FB stranici na adresi https://www.facebook.com/HuaweimobileRS/

 6. Kriterijumi za određivanje dobitnika glavne nagrade tj. mobilnog telefona u svakom ciklusu su sledeći, i to rangirani od najvažnijeg :
  a) Vreme za koje je takmičar složio mozaik. Najbži takmičar će biti proglašen za pobednika
  b) U slučaju da se pojave dva ili više takmilčara koja su složila mozaik za isto vreme, gleda se ko je napravio manje poteza. Od dva igrača takmičara koja su imala isto vreme, takmičar koji je imao manje poteza će biti proglašen za pobednika
  c) U slučaju da dva ili više takmičara imaju isto vreme, i isti broj poteza, gleda se ko je prvi odigrao igricu, i taj ćebiti proglašen za pobednika

Dodelićemo i 24 utešne nagrade, 12 po svakom ciklusu. Najbolja 24 takmičara, ne računajući dobitnike glavnih nagrada će dobiti eksternu bateriju za mobilni telefon. Kriterijum za određivanje ostalih dobitnika se ne razlikuje od kriterijuma za dodelu glavne nagrade u smislu načina na koji se takmičari rangiraju.

5. GLAVNA NAGRADA, UTEŠNE NAGRADE / PROVERA POBEDNIKA, OBAVEŠTENJE

Glavne nagrade su:
· Dva (2) Huawei P20 telefona
Utešne nagrade su:
· Dvadeset četiri (24) eksterne LI-ion baterije, AP08Q, 10000mAh za brzo punjenje
Dobitnik nagrade ne može preneti nagradu na drugu osobu ili zameniti za novac.

PROVERA POBEDNIKA I OBAVEŠTENJE:

Po okončanju nagradne promocije, organizator zadržava pravo da proveri dobitnike, odnosno informacije koje su dostavili prilikom registracije u igrici. Sve dobitnici će biti kontaktirani putem telefona i e-maila. Tom prilikom će sa njima biti dogovoreno mesto i vreme preuzimanja nagrada.
Konkretno, 01.10, počevši od 10:00h organizator će pokušati da stupi u kontakt sa svim dobitnicima iz prvog ciklusa. Prvo sa dobitnikom glavne nagrade, pa onda i sa dobitnicima utešnih nagrada. U slučaju da se do 20:00h istog dana, neki od dobitnika ne oglasi, organizator zadržava pravo da nagradu prebaci na sledećeg po plasmanu.

Preostale nagrade, tj. nagrade koje nije uspeo da dodeli 01.10, organizator će pokušati da dodeli 02.10. slanjem e-maila i pozivanjem sledećih najbolje plasiranih takmilčara sa rang liste, počevši od 10:00 ujutru, pa sve do 20:00h. U slučaju da ni tog dana ne bude uspeo da stupi u kontakt sa takmičarima koji su osvojili preostale nagrade, organiizator će ih zadržati za sebe.

08.10. počevši od 10:00h, organizator će pokušati da stupi u kontakt sa svim dobitnicima iz drugog ciklusa.
Prvo sa dobitnikom glavne nagrade, pa onda i sa dobitnicima utešnih nagrada. U slučaju da se do 20:00h istog dana, neki od dobitnika ne oglasi, organizator zadržava pravo da nagradu prebaci na sledećeg po plasmanu.
Preostale nagrade, tj. nagrade koje nije uspeo da dodeli 08.10, organizator će pokušati da dodeli 09.10. slanjem e-maila i pozivanjem sledećih najbolje plasiranih takmilčara sa rang liste, počevši od 10:00 ujutru, pa sve do 20:00h. U slučaju da ni tog dana ne bude uspeo da stupi u kontakt sa takmičarima koji su osvojili preostale nagrade, organiizator će ih zadržati za sebe.

Ako pobednik prilikom preuzimanja nagrade neće ili ne može da potvrdi ranije dostavljene informacije, organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje i da izabere drugog dobitnika, odnosno prvog sledećeg po plasmanu.

Ukoliko se nakon provere dobitnika ispostavi da je takmičar prekršio bilo koja pravila navedena u ovom pravilniku, organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje i da izabere drugog pobednika , odnosno prvog sledećeg po plasmanu.

Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg takmičenja isključi bilo kog takmičara, koji je do rezultata pokušao da dođe pokušajem prevare tokom igranja, kao i onog koji je tokom unosa ličnih podataka ostavio lažne podatke. Učesnik koji je na „nefer“ način, korišćenjem raznih tehničkih sredstava: virusa, java script-i, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija, pokušao da stekne prednost u odnosu na druge takmičare, što ustanovljava Organizator po svom apsolutnom diskrecionom pravu, biće odmah diskvalifikovan iz konkursa.

6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učešćem u nagradnoj promociji i pristupanjem aplikaciji takmičar je upoznat da će se njegovi lični podaci i podaci koje je uneo prilikom učešća, naći u bazi podataka Organizatora, u cilju utvrđivanja najbolje plasiranih takmičara u Huawei nagradnoj promociji. Organizator garantuje pravo propisano zakonom: ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) o zaštiti ličnosti i ličnih podataka kao i slobodnom kretanju istih, tako što je registrovao prikupljanje podataka u svrhu advertajzinga i marketinga u registru ličnih podataka. Učešćem u promociji pobednici daju izričito pravo da se njihovi podaci koriste u marketinške svrhe od strane organzatora za vreme trajanja nagradne promocije. Ukoliko dobitnik odbije da dostavi lične podatke, Organizator zadržava pravo da dobitnika diskvalikuje i odabere drugog. Organizator se obavezuje da neće distribuirati lične podatke takmičara trećoj strani osim kompanijama koje su uključene u organizaciju ove promocije, i da će sve prikupljene obrisati nedelju dana nakon završetka nagradne promocije.

Prema zakonu: ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), imate pravo na:

• pravo na pristup podacima;
• pravo na izmenu podataka;
• pravo na protivljenje;
• pravo na informisanje;
• pravo na neizlaganje individualnoj odluci;
• pravo na zahtev za uklanjanje podataka

Učesnici mogu ostvariti ova prava slanjem pismenog zahteva, sa potpisom i datumom, na email adresu organizatora office@newmoment.com

Pravo na pristup podacima – Svaka osoba ima pravo, da na pismeni zahtev, sa datumom i potpisom, poslatim samo organizatoru, primi potvrdu o tome da li su podaci bili obrađivani ili ne i informaciju o svrsi obrade.
Pravo na izmenu podataka – Svaka osoba ima pravo, da na zahtev i besplatno, blokira, izbriše, promeni podatke u anonimne informacije trećim licima kojima su podaci otkriveni.
Pravo na protivljenje – Svaka osoba ima pravo, da na zahtev i besplatno, se protivi sa legitimnim razlozima vezanim za konkretnu situaciju, da njegovi/njeni podaci budu obrađivani u svrhu reklamiranja, marketinga i javne svrhe.

Pravo na neizlaganje individualnoj odluci – Svaka osoba ima pravo da zatraži i dobije: 1. Povlačenje ili poništenje odluke koja dovodi do legalnih efekata koji se tiču nje, usvojena isključivo na osnovu obrade podatka o ličnosti, izvršene automatski, sa namerom da proceni neke aspekte njene ličnosti, kao što su profesionalna kompetentnost, kredibilitet, ponašanje ili slične stvari. Preispitivanje bilo koje druge odluke protiv nje, koja na nju značajno utiče, ako je odluka usvojena samo na osnovu obrade podataka koji zadovoljavaju uslove navedene u paragrafu 1.

Pravo na izlazak na sud – Svaka osoba koja je oštećena kao rezultat obrade podataka o ličnosti, izvršene nelegalno, može se obratiti sudu.

7. ODGOVORNOST ORGANIZATORA

 1. Organizator nije odgovoran za situacije koje su posledica okolnosti koje su van njegove kontrole. Takve okolnosti mogu nastati usled: netačnih, nepotpunih informacija, poslatih sa prekidima, poslatih kasno ili na bilo koji način deformisanih, usled aktivnosti korisnika veb strane, rada njihove kompjuterske opreme, njihovih aplikacija i druge tehničke opreme korišćene u promociji.

  Ove okolnosti takođe mogu nastati usled tehničkih poteškoća koje mogu uticati na funkcionisanje internet veza i/ili kompjuterske opreme i/ili aplikacija internet provajdera i/ili problema u funkcionisanju emaila promotera ili takmičara, izazvanih tehničkim problemima i/ili intenzivnim saobraćajem na internetu, generalno, ili na veb sajtu, konkretno, ili usled obe vrste problema.

  Ove okolnosti takođe mogu nastati usled: oštećenja ili defekta sa mogućim uticajem na kompjutersku opremu, aplikacije i/ili pohranjene podatke takmičara ili trećih lica, nakon učešća u promociji. Ove okolnosti takođe mogu nastati usled promena u zakonodavstvu koje utiču na razvoj i realizaciju promocije (poput odluka usvojenih od strane civilnih vlasti, pravila ratovanja, prirodnih katastrofa i sličnih događaja), dobit ostvarenu od promocije, njenu vrednost, funkciju, uslove za odobravanje iste i/ili distribuciju.

 2. Pravila mogu biti dovršena ili promenjena jednostrano, opravdano od strane organizatora i stupiće na snagu tek nakon što budu objavljena na stranici https://www.facebook.com/HuaweimobileRS/. Bilo koja izmena neće uticati na prethodni tok promocije.

8. VIŠA SILA

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti kao što su: prirodne katastrofe, poplave, zemljotresi, rat, i slične okolnosti koje su proglašene i usvojene od strane civilnih vlasti.

9. OSTALO

Organizator zadržava svako pravo da interveniše na bilo koji način, u bilo koje vreme u obavljanju promocija i nakon ovih promena da napravi izmene u pravilima koje će objaviti na stranici https://www.facebook.com/HuaweimobileRS/

Zvanična pravila se nalaze dostupna na stranici https://www.facebook.com/HuaweimobileRS/ i slobodna su za preuzimanje i pregled. Sve žalbe u vezi sa promocijom i nagradama potrebno je uputiti Organizatoru do kraja trajanja iste na email adresu office@newmoment.com

Žalbe pristigle na adresu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju sporova između Organizatora i takmičara, sporovi će biti rešeni na prijateljski način. Ukoliko to nije moguće, strane u sporu će isti podneti nadležnim sudovima u Beogradu.

0