Koristimo cookies zbog unapređenja korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Nastavkom pregleda naše web stranice slažete se sa upotrebom kolačića. Saznajte više.

Politika kolačića

Ovaj veb sajt koristi kolačiće kako bi pružio bolje iskustvo, dodatke za društvene mreže i za analizu saobraćaja. Saglasni ste sa korišćenjem kolačića ukoliko nastavite da koristite ovaj veb sajt. Pročitaj više o politici kolačića ovde
Potvrdi

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRIVACY POLICY

Obaveštavamo Vas da ćemo Vaše lične podatke koje prikupljamo putem registracije za učestvovanje na forumu, i koji se nalaze u bazi podataka kompanije HUAWEI TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Huawei ili Rukovalac), obrađivati u obimu i u svrhe navedene u daljem tekstu. Please be advised that we shall process your personal data through the process of registration for participation at forum, located in the database of the company HUAWEI TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD (hereinafter: “Huawei” or “Controller”) in the scope and for the purposes set out below.
Vaši lični podaci (u daljem tekstu: Lični podaci) koje prikupljamo su: ime, prezime i adresa elektronske pošte (e-mail). Your personal data (hereinafter: „Personal data“) that we collect are: name, surname and electronic mail (e-mail).

Svrha obrade:

Purpose of processing:

Vaši Lični podaci će se obrađivati isključivo upravljanja/administriranja forumom. Your Personal data shall be processed exclusively for the purpose of Forum management.
Vašim podacima upravlja Huawei i pohranjuje ih na server koji se nalazi u Nemačkoj, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. Huawei manages your data and storage it on servers in Germany, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen.
Rukovalac Ličnih podataka dužan je da sprovede tehničke, kadrovske i organizacione zaštitne mere, u skladu sa standardima prihvaćenim na tom području, u cilju zaštite i obezbeđenja poverljivosti, celovitosti i dostupnosti podataka koji se obrađuju, sprečavanja neovlašćene upotrebe Ličnih podataka ili neovlašćenog pristupa istima i onemogućavanja povrede Ličnih podataka (sigurnosni incident) u skladu sa važećim propisima. Controller of Personal Data is obliged to conduct technical, human resource and organizational protective measures, pursuant to standards accepted in that area, in order to protect and secure confidentiality, integrity and availability of data which are being processed, to prevent unauthorized use of Personal data or unauthorized approach to the same and disabling Personal data breach (security incident) pursuant to applicable regulations.
Pristup Vašim Ličnim podacima imaće ovlašćeni zaposleni i predstavnici gore navedenog Rukovaoca i samo u meri u kojoj je to neophodno radi ostvarenja svrhe za koju se prikupljaju Lični podaci. Access to your Personal data shall have authorized employees and representatives of the Controller and only to the extent for which Personal data are gathered.
Vaši Lični podaci takođe mogu biti otkriveni i nadležnim organima koji su ovlašćeni za pristup podacima na osnovu važećih propisa. Your Personal data may also be revealed to competent bodies as well, which are authorized for approaching the data based on valid regulations.

Period tokom kojeg će se obrađivati vaši Lični podaci:

Period during which your Personal data shall be processed:

Vaši Lični podaci obrađivaće se sve dok ne povučete svoj pristanak ili dokle god je to neophodno u vezi s gore opisanim svrhama. Rukovalac može zadržati Vaše Lične podatke u obimu neophodnom za dokazivanja usklađenosti sa važećim propisima. > Your Personal data shall be processed until you withdraw your consent or unless it is necessary, regarding previously described purposes. Data controller may keep your Personal data to the extent required for proving compliance with valid regulations.
Ukazujemo na to da u svakom trenutku imate pravo da od Rukovaoca zatražite pristup svojim Ličnim podacima, promenu ili brisanje Ličnih podatka ili ograničavanje obrade i prava na prenosivost podataka, odnosno da uložite prigovor na obradu. Osim toga, imate pravo na povlačenje svog pristanka u bilo kojem trenutku, odnosno pravo na pribavljanje kopije svojih Ličnih podataka koji se obrađuju. Sva prava navedena u ovome stavu možete ostvariti direktno, slanjem zahteva Rukovaocu putem elektronske pošte na sledeću adresu servis@huaweiforum.rs. We point out that you have the right to demand access to your Personal data from the Controller at any time, change of the data, deletion or limitation of the processing and right to portability of data or to submit a complaint on processing. Beside the before mentioned, you have a right to withdraw your consent at any moment and the rights to acquire copies of your Personal data which are being processed. All rights stated in this paragraph may be performed directly, by sending a request to the Controller by email at the following address servis@huaweiforum.rs.
Ukoliko odlučite da povučete svoj pristanak za obradu Vaših Ličnih podataka, nećete više moći da budete član foruma, a kako su za to neophodni Vaši Lični podaci. If you decide to withdraw your consent for processing of your Personal data, you will not be able to participate at Forum any longer, because your Personal data are necessary for that.
U slučaju nedozvoljene obrade podataka, pripadaju Vam sva zakonom definisana prava, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - https://www.poverenik.rs/sr/ In case of unauthorized data processing, you are entitled to all rights defined by the law, whose enforcement is being monitored by Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection - https://www.poverenik.rs/sr/
VAŽNO: Ovo je izjava o poverljivosti u vezi sa Huawei Forum internet stranicom. Za više inforamcija, molimo posetite https://consumer.huawei.com/rs/legal/privacy-policy/ IMPORTANT: This privacy statement is about privacy commitment of the Huawei Forum website. For more information please read https://consumer.huawei.com/rs/legal/privacy-policy/